פרוייקט גמר.jpg

Final Project

collection of illustrated texts about love and relationships.

 

The texts and illustrations provide a glimpse into different relationship patterns of a generation.

Made as part of the The NB Haifa School of Design and under the guidance of Moran Barak

מכה הולמת.jpg
מחילה.jpg
יערות.jpg
כמו שאתה.jpg
ורק לאהוב.jpg